Afscheid notaris Schmal en benoeming Saskia Juffermans tot zijn opvolger

Schmal Actus Opvolging

Bij Koninklijk Besluit (KB) is aan de heer mr. J.P. Schmal eervol ontslag verleend als notaris te Purmerend, zulks ingaande 7 juni 2013.

Bij KB van 17 mei 2013 is mevrouw mr S. Juffermans-de Vries vanaf 7 juni 2013 benoemd als zijn opvolger, aan wie het protocol en de overige notariële bescheiden van mr J.P. Schmal zijn toegewezen.

Het kantoor maakt vanaf 1 juni 2013 onderdeel uit van Actus Notarissen N.V.

Alle medewerk(st)ers blijven werkzaam op het kantoor met uitzondering van de heer mr. D. Donker. Hij is op 28 februari 2013 vervroegd met pensioen gegaan.

Actus Notarissen N.V. is één van de grotere Nederlandse notariskantoren die zich onderscheidt door een zeer brede en professionele praktijk. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.actusnotarissen.nl.

De deur blijft voor u open staan waarbij u kunt rekenen op de u zo vertrouwde persoonlijke benadering.

De toekomst van ons kantoor zien wij met alle vertrouwen tegemoet!


webdesign door ipsis